Beispielbileder_gif
Proszę kliknąć na zdjęcie lub nr artykułu aby wyświetlić dokładny opis danego produktu
Gniazdo 170152

NiTo Click  ½
Gniazdo  dla węże ½"  
Vikan 170152  

króciec 0708

Złącza dla węże 
½" i ¾"  - GZ ½"
Vikan 070852